فشار خون نرمال چند است

0
500

فشار خون نرمال ۱۲۰ بر روی ۸۰ در نظر گرفته می‌شود، اما این اعداد با توجه به سن و جنسیت تغییر می‌کنند. عدد اول یا بالایی (۱۲۰) را عدد سیستول و عدد پایینی (۸۰) را دیاستول می‌گویند. بالا بودن عدد سیستول در افراد بالای ۵۰ سال، معمولا با افزایش خطر بیماری قلبی – عروقی در ارتباط است. با گیاه یاب همراه باشید.

فشار خون نرمال

فشار خون نرمال در سنین مختلف

تحقیقات نشان می‌دهند که ارتباط نزدیکی میانِ سن و افزایش فشار خون وجود دارد.

سنعدد سیستولعدد دیاستول
۱۱ تا ۱۳ سال۱۲۶۸۲
۱۴ تا ۱۶۱۳۶۸۶
۱۷ تا ۱۹۱۲۰۸۵
۲۰ تا ۲۴۱۲۰۷۹
۲۵ تا ۲۹۱۲۱۸۰
۳۰ تا ۳۴۱۲۲۸۱
۳۵ تا ۳۹۱۲۳۸۲
۴۰ تا ۴۴۱۲۵۸۳
۴۵ تا ۴۹۱۲۷۸۴
۵۰ تا ۵۴۱۲۹۸۵
۵۵ تا ۵۹۱۳۱۸۶
۶۰ به بالا۱۳۴۸۷

برای کودکان

سنپسران (mmHg)دختران (mmHg)
۱ تا ۳ سال۸۰/۳۴ – ۱۲۰/۷۵۸۳/۳۸ – ۱۱۷/۷۶
۴ تا ۶۸۸/۴۷ – ۱۲۸/۸۴۸۸/۵۰ – ۱۲۲/۸۳
۷ تا ۱۰۹۲/۵۳ – ۱۳۰/۹۰۹۳/۵۵ – ۱۲۹/۸۸

اگر فشار خون‌تان در دو مرتبه تست، ۱۴۰ بر روی ۹۰ یا بالاتر بوده است، می‌توان گفت که شما به فشار خون بالا مبتلا هستید و باید برای رفع آن سریعا اقدام کرده و به پزشک مراجعه کنید.

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید