رژیم غذایی بیماری نقرس

غذاهای مفید برای نقرس

غذاهای مفید برای نقرس

بقراط بیش از ۲۰۰۰ سال پیش، نقرس را بیماری پادشاهان توصیف کرد، زیرا در آن زمان تنها ثروتمندان می‌توانستند غذاهای گران‌قیمت را تهیه کنند که باعث شدت یافتن حملات نقرس می‌شد. امروزه بسیاری از مردم می‌توانند غذاهای گران‌قیمت آن زمان را تهیه کنند و البته خطر بروز نقرس را در خود افزایش دهند. از طرفی غذاهای مفید برای نقرس هم وجود دارند که شما را از مصرف داروهای شیمیایی بی‌نیاز می‌کنند. نقرس در اثر بروز کریستال‌های سوزنی اسید اوریک در مفاصل پدیدار ...
  • صفحه 1 از 11