رفع چربی پوست صورت

چربی پوست

همه چیز درباره چربی پوست

یکی از مشکلات شایع پوست که می تواند زیبایی شما را تحت تاثیر قرار دهد، چربی پوست است که در اصطلاح پزشکی سبوره خوانده می شود. پوست به عنوان یک دستگاه پوششی بدن، وظیفه ی محافظت از بدن انسان را در اختیار دارد و باعث یک سد دفاعی در برابر مواد مضر و میکروارگانیسم ها می شود. اگر غدد سباسه ی پوست بیش از حد فعالیت کنند، این چربی ترشح شده ی زیادی روی پوست نواحی سر، صورت، سینه و ...
  • صفحه 1 از 11