راه های جلوگیری از پیرگوشی

پیرگوشی

پیرگوشی و راه های پیشگیری

پیرگوشی ، عارضه ای است که با بالارفتن سن بر روی قدرت شنوایی فرد تاثیر گذاشته و باعث افت شنوایی می شود. در کشور ما به دلیل استفاده زیاد از وسایلی که گوش را درگیر می کند مانند تلویزیون، رادیو، کامپیوتر، موبایل و ... سن ابتلا به زیر ۴۰ سال رسیده است. در ادامه نظر دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی را در این زمینه می خوانیم. با گیاه یاب همراه باشید. دبیر علمی انجمن شنوایی شناسی ایران گفت: استفاده بیش از ...
  • صفحه 1 از 11