راه های افزایش قد

افزایش قد

مواد غذایی موثر در رشد و افزایش قد

قبل از هر چیز بهتر است بدانید که بیشترین عامل موثر در قد، به ژنتیک شما بازمیگردد. بعنوان مثال اغلب افرادی که والدین بلند قدی دارند، خودشان نیز قد بلند میشوند، اما همیشه هم اینگونه نیست و پیش می‌آید افرادی که والدین کوتاه قامتی دارند و خودشان بلند قد میشوند. گذشته از ژنتیک، یکی از عوامل مهم در رشد و افزایش قد تغذیه در دوران کودکی و نوجوانی است که اگر به صورت صحیح و سالم نباشد میتواند در رشد قد ...
  • صفحه 1 از 11