راه درمان دندان درد

درمان درد

۷ روش برای درمان درد بدون استفاده از قرص

درد همانند دیگر احساسات انسان یک چیز شخصی است. هیچ آزمایش خون یا اسکنی نمی‌تواند به پزشک بگوید که یک فرد در چه اندازه‌ای درد را تجربه می‌کند. علت این موضوع این است که درد در ذهن ما وجود دارد! همانند احساس گرما یا لذت، درد نیز احساسی است که مغز شما با دریافت برخی اطلاعات از بدن آن را ایجاد می‌کند. اضطراب، خستگی و موارد دیگر در میزان درد تولیدی توسط مغز موثر هستند. اما برای درمان درد بدون ...
  • صفحه 1 از 11