راههای کاهش ضربان قلب

ضربان قلب

ضربان قلب تان را تنظیم کنید

تپش قلب، یکی از مشکلات شایع قلبی است که بسیاری از افراد در هر جنس و سنی آن را تجربه کرده اند. قلب انسان روزی ۱۰۰ هزار بار می تپد. منظور از تپش قلب، انقباض و انبساط آن است. تلمبه ی قلب در حالت انقباض( بسته شدن) خون را به بیرون می راند؛ اما در حالت انبساط (باز شدن) خون را به درون قلب می کشد. وقتی ضربان قلب به مدت طولانی تند یا نامنظم شود، نشانه بیماری است. تپش ...
  • صفحه 1 از 11