راز جذابیت

جذابیت

اخلاق هایی که شما را از جذابیت دور میکنند

اگرچه فاکتورهای جذابیت از نظر هرانسانی میتواند متفاوت باشد، اما رفتارها و اخلاق‌هایی وجود دارند که اغلب انسان‌ها آنها را آزاردهنده و غیرجذاب می‌دانند. به طور مثال اکثر آدم‌ها از افراد خودشیفته خوششان نمی‌آید و دوست ندارند با فردی که همواره از خود تعریف می‌کند و حرف میزند و به اطرافیانش اهمیتی نمیدهد ارتباطی داشته باشند. البته در بسیاری از موارد افرادی که چنین رفتارهایی دارند از غلط بودن رفتار خود آگاهی ندارند. پیشنهاد می کنیم این مطلب را تا ...
  • صفحه 1 از 11