دهان

بیماری های دهان

بیماری های دهان را بشناسید

دهان از بخش های مهم بدن انسان بوده و اندام های پر اهمیتی مانند زبان، دندان ها، لثه و... را در خود نگهداری میکند. بیماری های دهان انواع مختلفی دارند و هرکدام به نحوی این بخش از بدن را تحت تاثیر قرار میدهند. بسیاری از این عارضه ها خطرناک نبوده اما برخی از آنها میتوانند هشداری مرتبط با یک بیماری جدی مانند سرطان دهان باشند. از این رو باید مراقب زخم ها و حتی دردهای سطحی دهان و زبان باشید. در ...
  • صفحه 1 از 11