دمنوش های بهاری

دمنوش های بهاری

برای دمنوش های بهاری آماده شوید!

در آستانه‌ی فصل بهار هستیم و چیزی به پایان زمستان و فصل سرما نمانده. فصل بهار از نگاه طب سنتی دارای مزاج گرم و تر است که دلیل شیوع پیدا کردن احساس کسالت و خواب آلودگی در بهار به همین دلیل است. این فصل دارای نسخه‌های طب سنتی مخصوص به خود است و مردم میتوانند در فصل بهار از بسیاری دمنوش ها و شربت های گیاهی مختلف بهره‌مند شوند. در این نوشتار قصد داریم به همراه متخصص طب سنتی به ...
  • صفحه 1 از 11