دمنوش های آرامشبخش

دمنوش های گیاهی خواب آور

دمنوش های گیاهی خواب آور

خواب یکی از نعمت‌های بی‌نظیر خداوند برای دوباره انرژی گرفتن است و از جهت فیزیولوژیک هم، در زمان خواب ذخایر اتمام یافته انرژی در بدن دوباره بازسازی می‌شوند. بی‌خوابی نوعی اختلال در عملکرد سیستم خواب است که به واسطه‌ی آن فرد به میزان لازم نمی‌تواند بخوابد و نیروهای از دست رفته را تامین کند. در نتیجه‌ی این اختلال ناهنجاری‌هایی در تمام کل سیستم‌های بدن به وجود می‌آید که موجب کاهش توان جسمی و روانی فرد برای ادامه‌ی یک زندگی بهنجار ...
  • صفحه 1 از 11