دلیل بوجود آمدن سکسکه

سکسکه

سکسکه و راههای درمان خانگی

سکسکه‌ عبارت‌ است‌ از انقباضات‌ ناخودآگاه‌ و مکرر عضله‌ دیافراگم‌ . سکسکه‌ یک‌ علامت‌ است‌ و نه‌ یک‌ بیماری‌. دیافراگم‌ عضله‌ بزرگ‌ و نازکی‌ است که‌ قفسه‌ سینه‌ را از شکم‌ جدا می‌سازد و با عصب‌ فرنیک‌ (عصبی‌ که‌ دیافراگم‌ را به‌ مغز وصل‌ می‌کند) ارتباط دارد. سکسکه گاهی ممکن است شدید و طولانی شود و باعث آزار فرد گردد، در ادامه چند روش ساده ی خانگی را برای رفع سکسکه معرفی خواهیم کرد. با گیاه یاب همراه باشید. در شرایـط  سکسکه ...
  • صفحه 1 از 11