درون گرا

با افراد درون گرا چگونه رفتار کنیم؟

افراد درون گرا ( introvert ) تقریبا بیش از یک سوم جمعیت دنیای ما را تشکیل میدهند و به طور حتم شما هم با این افراد رو به رو شده اید. فرد درون گرا به طور معمول چندان تمایلی به تعامل با افراد دیگر و یا حضور یافتن در اماکن شلوغ ندارد. درون گراها افراد ساکتی هستند و به خصوص در یک جمع کمتر شاهد صحبت کردن آنها هستید. در این نوشتار به بررسی خصوصیات این افراد و همچنین رفتار مناسب در ...
  • صفحه 1 از 11