درمان گیاهی سل

سل

درمان بیماری سل با نسخه‌های گیاهی

سل از بیماریهای سخت، عفونی و واگیردار میباشد که از تاریخچه ی آن به سالهای بسیار دوری باز میگردد، اگر چه به نظر می‌رسد امروزه با وجود پیشرفت علم پزشکی باید از بین رفته باشد، اما هم چنان دیده می‌شود و گاهی نیز افراد مبتلا را به کام مرگ می‌کشاند. در گذشته به اشتباه تصور می‌کردند نفرین کسی یا شدت غم و غصه دلیل اصلی ابتلا به بیماری سل است، اما بعدها علم ثابت کرد ابتلا به آن، عامل باکتریایی دارد. ...
  • صفحه 1 از 11