جراحی های زیبایی ناموفق

جراحی های زیبایی

عوارض خطرناک جراحی های زیبایی

آیا می‌دانستید که ایران در رتبۀ چهارم «کشورهایی با بیشترین جراحی بینی» قرار دارد؟ به گزارش منابع مختلف، سالانه حدود ۳۷ هزار جراحی بینی در ایران انجام می‌شود که کشورمان را بعد از برزیل (۷۷هزار)، مکزیک (۵۰ هزار) و آمریکا (۴۵هزار) در رتبۀ چهارم قرار داده است. جراحی های زیبایی یک تصمیم شخصی محسوب می‌شوند و بهتر است قضاوت‌های بی‌جا در این باره انجام ندهیم؛ اما گاهی اوقات این جراحی‌ها می‌توانند با عوارضی همراه باشند که باید قبل از انجام ...
  • صفحه 1 از 11